رباعی شمارهٔ ۳۶۵

تا در نزنی به هرچه داری آتش

هرگز نشود حقیقت حال تو خوش

اندر یک دل دو دوستی ناید خوش

ما را خواهی خطی به عالم درکش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.