رباعی شمارهٔ ۳۸۲

کی باشد و کی لباس هستی شده شق

تابان گشته جمال وجه مطلق

دل در سطوات نور او مستهلک

جان در غلبات شوق او مستغرق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.