رباعی شمارهٔ ۳۹۴

پرسید کسی منزل آن مهر گسل

گفتم که: دل منست او را منزل

گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: بر او

پرسید که: او کجاست؟ گفتم: در دل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.