رباعی شمارهٔ ۴۳۰

گر خلق چنانکه من منم دانندم

همچون سگ ز در بدر رانندم

ور زانکه درون برون بگردانندم

مستوجب آنم که بسوزانندم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.