رباعی شمارهٔ ۴۴۴

گر دست تضرع به دعا بردارم

بیخ و بن کوهها ز جا بردارم

لیکن ز تفضلات معبود احد

فاصبر صبرا جمیل را بردارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.