رباعی شمارهٔ ۴۸۱

چون دایره ما ز پوست پوشان توایم

در دایرهٔ حلقه بگوشان توایم

گر بنوازی زجان خروشان توایم

ور ننوازی هم از خموشان توایم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.