رباعی شمارهٔ ۴۸۶

ما طی بساط ملک هستی کردیم

بی نقض خودی خداپرستی کردیم

بر ما می وصل نیک می‌پیوندد

تف بر رخ می که زود مستی کردیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.