رباعی شمارهٔ ۴۹۹

بگریختم از عشق تو ای سیمین تن

باشد که زغم باز رهم مسکین من

عشق آمد واز نیم رهم باز آورد

مانندهٔ خونیان رسن در گردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.