رباعی شمارهٔ ۵۰۰

فریاد ز دست فلک بی سر و بن

کاندر بر من نه نو بهشت و نه کهن

با این همه نیز شکر میباید کرد

گر زین بترم کند که گوید که مکن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.