رباعی شمارهٔ ۵۲۶

پل بر زبر محیط قلزم بستن

راه گردش به چرخ و انجم بستن

نیش و دم مار و دم کژدم بستن

بتوان نتوان دهان مردم بستن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.