رباعی شمارهٔ ۵۳۲

دنیا نسزد ازو مشوش بودن

از سوز غمش دمی در آتش بودن

ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ

خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.