رباعی شمارهٔ ۵۵۷

سلطان گوید که نقد گنجینهٔ من

صوفی گوید که دلق پشمینهٔ من

عاشق گوید که درد دیرینهٔ من

من دانم و من که چیست در سینهٔ من

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.