رباعی شمارهٔ ۶۰۴

در گفتن ذکر حق زبان از همه به

طاعت که به شب کنی نهان از همه به

خواهی ز پل صراط آسان گذری

نان ده به جهانیان که نان از همه به

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.