رباعی شمارهٔ ۶۰۵

از مردم صدرنگ سیه پوشی به

وز خلق فرومایه فراموشی به

از صحبت ناتمام بی خاصیتان

کنجی و فراغتی و خاموشی به

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.