رباعی شمارهٔ ۶۳۲

عهدی به سر زبان خود بربستی

صد خانه پر از بتان یکی نشکستی

تو پنداری به یک شهادت رستی

فردات کند خمار کاکنون مستی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.