رباعی شمارهٔ ۶۳۵

ای شیر خدا امیر حیدر فتحی

وی قلعه گشای در خیبر فتحی

درهای امید بر رخم بسته شده

ای صاحب ذوالفقار و قنبر فتحی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.