رباعی شمارهٔ ۶۴۰

از چهره همه خانه منقش کردی

وز باده رخان ما چو آتش کردی

شادی و نشاط ما یکی شش کردی

عیشت خوش باد عیش ما خوش کردی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.