رباعی شمارهٔ ۶۵۴

گیرم که هزار مصحف از برداری

با آن چه کنی که نفس کافر داری

سر را به زمین چه می نهی بهر نماز

آنرا به زمین بنه که بر سر داری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.