رباعی شمارهٔ ۶۶۳

گر شهره شوی به شهر شر الناسی

ورخانه نشینی همگی وسواسی

به زان نبود که همچو خضر والیاس

کس نشناسد ترا تو کس نشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.