رباعی شمارهٔ ۶۷۹

گر در طلب گوهر کانی کانی

ور زنده ببوی وصل جانی جانی

القصه حدیث مطلق از من بشنو

هر چیز که در جستن آنی آنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.