رباعی شمارهٔ ۷۰۰

از سادگی و سلیمی و مسکینی

وز سرکشی و تکبر و خود بینی

بر آتش اگر نشانیم بنشینم

بر دیده اگر نشانمت ننشینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.