رباعی شمارهٔ ۷۰۴

هان مردان هان و هان جوانمردان هوی

مردی کنی و نگاه داری سر کوی

گر تیر آید چنانکه بشکافد موی

زنهار زیار خود مگر دانی روی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.