رباعی شمارهٔ ۷۱۳

دنیا راهی بهشت منزلگاهی

این هر دو به نزد اهل معنی کاهی

گر عاشق صادقی زهر دو بگذر

تا دوست ترا به خود نماید راهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.