رباعی شمارهٔ ۷۱۴

ای دلبر عیسی نفس ترسایی

خواهم که به پیش بنده بی ترس آیی

گه اشک زدیدهٔ ترم خشک کنی

گه بر لب خشک من لب تر سایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.