رباعی شمارهٔ ۱۶۱

از اهل زمانه عار میباید داشت

وز صحبتشان کنار میباید داشت

از پیش کسی کار کسی نگشاید

امید به کردگار میباید داشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.