رباعی شمارهٔ ۲۰۳

طالع سر عافیت فروشی دارد

همت هوس پلاس پوشی دارد

جایی که به یک سؤال بخشند دو کون

استغنایم سر خموشی دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.