رباعی شمارهٔ ۳۵۶

ای جملهٔ بی کسان عالم را کس

یک جو کرمت تمام عالم را بس

من بی کسم و تو بی کسان را یاری

یا رب تو به فریاد من بی کس رس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.