رباعی شمارهٔ ۳۶۴

ای واقف اسرار ضیمر همه کس

در حالت عجز دستگیر همه کس

یا رب تو مرا توبه ده و عذر پذیر

ای توبه ده و عذرپذیر همه کس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.