رباعی شمارهٔ ۳۸۱

گشتی به وقوف بر مواقف قانع

شد قصد مقاصدت ز مقصد مانع

هرگز نشود تا نکنی کشف حجب

انوار حقیقت از مطالع طالع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.