رباعی شمارهٔ ۴۱۴

حک کردنی است آنچه بنگاشته‌ام

افگندنی است آنچه برداشته‌ام

باطل بودست آنچه پنداشته‌ام

حاصل که به هرزه عمر بگذاشته‌ام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.