رباعی شمارهٔ ۵۶۹

هان یاران هوی و ها جوانمردان هو

مردی کنی و نگاه داری سر کو

گر تیر چنان رسد که بشکافد مو

باید که ز یک دگر نگردانی رو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.