رباعی شمارهٔ ۵۶

آزادی و عشق چون همی نامد راست

بنده شدم و نهادم از یکسو خواست

زین پس چونان که داردم دوست رواست

گفتار و خصومت از میانه برخاست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.