شبانه

کلیدِ بزرگِ نقره

در آبگیرِ سرد

شکسته‌ست.

دروازه‌ی تاریک

بسته‌ست.

«ــ مسافرِ تنها !

با آتشِ حقیرت

در سایه‌سارِ بید

چشم‌انتظارِ کدام

سپیده‌دمی؟»

هلالِ روشن

در آبگیرِ سرد

شکسته‌ست

و دروازه‌ی نقره‌کوب

با هفت قفلِ جادو

بسته‌ست.

۱۳۴۹

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.