نشانه

شغالی

گَر

ماهِ بلند را دشنام گفت ــ

پیرانِشان مگر

نجات از بیماری را

تجویزی اینچنین فرموده بودند.

فرزانه در خیالِ خودی را

لیک

که به تُندر

پارس می‌کند،

گمان مدار که به قانونِ بوعلی

حتا

جنون را

نشانی از این آشکاره‌تر

به دست کرده باشند.

۱۳۵۲

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.