باران

بر شربِ بی‌پولکِ شب

شرابه‌های بی‌دریغِ باران…

در کنارِ ما بیگانه‌یی نیست

در کنارِ ما

آشنایی نیست

خانه خاموش است و بر شربِ سیاهِ شب

شرابه‌های سیمینِ باران.

۱۳۳۸

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.