بوتیمار

چه لازم است بگویم

که چه مایه می‌خواهمت؟

چشمانت ستاره است و

دلت شک.

جرعه‌یی نوشیدم و خشکید.

دریاچه‌ی شیرین

با آن عطش که مرا بود

برنمی‌آمد،

می‌دانستم.

چه لازم بود بگویم

که چه مایه می‌خواستمش؟

۱۳۶۴

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.