هجرانی

که‌ایم و کجاییم

چه می‌گوییم و در چه کاریم؟

پاسخی کو؟

به انتظارِ پاسخی

عصب می‌کِشیم

و به لطمه‌ی پژواکی

کوهوار

درهم می‌شکنیم.

آذرِ ۱۳۵۷

لندن

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.