حجمِ قیرینِ نه‌درکجایی…

به واحد اسکندری

حجمِ قیرینِ نه‌درکجایی،

نادَرکجایی و بی‌درزمانی.

و آنگاه

احساسِ سرانگشتانِ نیازِ کسی را جُستن

در زمان و مکان

به مهربانی:

«ــ من هم اینجا هستم!»

پچپچه‌یی که غلتاغلت تکرار می‌شود

تا دوردست‌های لامکانی.

کشفِ سحابی‌ مرموزِ هم‌داستانی

در تلنگرِ زودگذرِ شهابی انسانی.

۱ مهرِ ۱۳۷۰

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.