ببر

آن دَلاّدَلِّ حیات

که استتارِ مراقبتش

در زخمِ خاک

سراسر

نفسی فروخورده را مانَد.

سایه و زرد

مرگِ خاموش را مانَد،

مرگِ خفته را و قیلوله‌ی خوف را.

هر کَشاله‌اش کِیفی بی‌قرار است

نهان

در اعصابِ گرسنگی،

سایه‌ی بهمنی

به خویش اندر چپیده به هیأتِ اعماق.

هر سکون‌اش

لحظه‌ی مقدرِ چنگالِ نامنتظر،

جلگه‌ی برف‌پوش

سراسر

اعلامِ حضورِ پنهانش:

به خون درغلتیدنِ خفتگانِ بی‌خبری

در گُرده‌گاهِ تاریخ.

ای به خوابِ خرگوران فروشده

به نوازشِ دستانِ شرورِ یکی بدنهاد!

ای زنجیرِ خواب گسسته به آوازِ پای رهگذری خوش‌سگال!

۱۷ آذرِ ۱۳۷۵

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.