طرح‌های زمستانی

۱

چرکمرد‌گیِ‌ پُرجوش و جنجالِ کلاغان و

سپیدی‌ِ درازگوی برف…

ته‌سُفره‌ی تکانیده به مرزِ کَرت

تنها حادثه است.

مردِ پُشتِ دریچه‌ی زردتاب

به خورجینِ کنارِ در می‌نگرد.

جهان

اندوه‌گن

رها شده با خویش.

و در آن سوی نهالستانِ عریان

هیچ چیز از واقعه سخنی نمی‌گوید.

۲۱ بهمنِ ۱۳۷۵

۲

آسمان

بی‌گذر از شفق

به تاریکی درنشست.

دودِ رقیق

از در و درزِ بام

بوی تپاله می‌پراکَنَد.

کنارِ چراغِ کلبه

نقلی ناشنیده می‌گوید بوته‌ی زرد و سُرخِ سَربند

و در تَویله‌ی تاریک

هنوز از گُرده‌ی یابوی خسته

بخار بر می‌خیزد.

۳۱ بهمنِ ۱۳۷۵

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.