شیهه و سم‌ْضربه…

شیهه و سم‌ْضربه.

چهار سمندِ سرخوش

در شیبِ علف‌چَرِ رودررو:

دوردستِ تاریخ

در فاصله‌ی یک سنگ‌انداز.

۲۹ مردادِ ۱۳۶۹

سن‌هوزه

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.