چشم‌های دیوار

چشم‌های دیوار چشم‌های دریچه چشم‌های در

چشم‌هایِ آب چشم‌های نسیم چشم‌های کوه

چشم‌های خیر و چشم‌های شر

چشم‌های ریجه و رَخت و پَخت

چشمِ دریا و چشمِ ماهی

چشم‌های درخت

چشم‌های برگ و ریشه

چشم‌های برکه و نیزار

چشمِ سنگ و چشم‌های شیشه

چشمِ رشک

چشم‌های نگرانی

چشم‌های اشک

بُهت‌زده در ما می‌نگرند

نه ازآنرو که تو را دوست می‌دارم من

ازآنرو که ما

جهان را دوست می‌داریم.

۱۱ آذرِ ۱۳۶۸

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.