کریه اکنون…

«کریه» اکنون صفتی اَبتَر است

چرا که به تنهایی گویای خون‌تشنگی نیست.

تحمیق و گرانجانی را افاده نمی‌کند

نه مفت‌خوارگی را

نه خودبارگی را.

تاریخ

ادیب نیست

لغت‌نامه‌ها را اما

اصلاح می‌کند.

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.