چهار سرود برای آیدا

۱

سرودِ مردِ سرگردان

مرا می‌باید که در این خمِ راه

در انتظاری تاب‌سوز

سایه‌گاهی به چوب و سنگ برآرم،

چرا که سرانجام

امید

از سفری به‌دیرانجامیده باز می‌آید.

به زمانی اما

ای دریغ!

که مرا

بامی بر سر نیست

نه گلیمی به زیرِ پای.

از تابِ خورشید

تفتیدن را

سبویی نیست

تا آبش دهم،

و برآسودنِ از خستگی را

بالینی نه

که بنشانمش.

مسافرِ چشم‌به‌راهی‌های من

بی‌گاهان از راه بخواهد رسید.

ای همه‌ی امیدها

مرا به برآوردنِ این بام

نیرویی دهید!

۲۹ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

۲

سرودِ آشنایی

کیستی که من

اینگونه

به‌اعتماد

نامِ خود را

با تو می‌گویم

کلیدِ خانه‌ام را

در دستت می‌گذارم

نانِ شادی‌هایم را

با تو قسمت می‌کنم

به کنارت می‌نشینم و

بر زانوی تو

اینچنین آرام

به خواب می‌روم؟

کیستی که من

اینگونه به جد

در دیارِ رؤیاهای خویش

با تو درنگ می‌کنم؟

۲۹ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

۳

کدامین ابلیس

تو را

اینچنین

به گفتنِ نه

وسوسه می‌کند؟

یا اگر خود فرشته‌یی‌ست

از دامِ کدام اهرمن‌ات

بدینگونه

هُشدار می‌دهد؟

تردیدی‌ست این؟

یا خود

گام‌ْصدای بازپسین قدم‌هاست

که غُربت را به جانبِ زادگاهِ آشنایی

فرود می‌آیی؟

۳۰ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

۴

سرود برای سپاس و پرستش

بوسه‌های تو

گنجشکَکانِ پُرگوی باغ‌اند

و پستان‌هایت کندوی کوهستان‌هاست

و تنت

رازی‌ست جاودانه

که در خلوتی عظیم

با من‌اش در میان می‌گذارند.

تنِ تو آهنگی‌ست

و تنِ من کلمه‌یی که در آن می‌نشیند

تا نغمه‌یی در وجود آید:

سرودی که تداوم را می‌تپد.

در نگاهت همه‌ی مهربانی‌هاست:

قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد.

و در سکوتت همه‌ی صداها:

فریادی که بودن را تجربه می‌کند.

۳۱ اردیبهشتِ ۱۳۴۲

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.