رباعی شمارهٔ ۳۰۲

ار کشتن من دو چشم مستت خواهد

شک نیست که طبع بت پرستت خواهد

ترسنده از آنم که اگر بر دستت

من کشته شوم که عذر دستت خواهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.