رباعی شمارهٔ ۳۹۹

هر نعت که از قبیل خیرست و کمال

باشد ز نعوت ذات پاک متعال

هر وصف که در حساب شرست و وبال

دارد به قصور قابلیات مل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.