رباعی شمارهٔ ۶۳۰

یا پست و بلند دهر را سرکوبی

یا خار و خس زمانه را جاروبی

تا چند توان وضع مکرر دیدن

عزلی نصبی قیامتی آشوبی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.