رباعی شمارهٔ ۴۰

آنروز که آتش محبت افروخت

عاشق روش سوز ز معشوق آموخت

از جانب دوست سرزد این سوز و گداز

تا در نگرفت شمع پروانه نسوخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.