ایضا فی الغزل

حدائق روضات النعیم وطیبها

تضیق علی نفس یجور حبیبها

فیالیت شعری ای ارض ترحلوا

و بینی و بین الحی بید اجوبها

ذکرت لیالی الوصل و اشتاق باطنی

فیا حبذا تلک اللیالی و طیبها

و مجلسنا یحکی منازل جنه

و فی ید حوراء المحله کوبها

بقلبی هوی کالنمل یا صاح لم یزل

تقرض احشائی و یخفی دبیبها

فلا تحسبن البعد یورث سلوه

فنار غرامی لیس یطفی لهیبها

و جلباب عهدی لایرث جدیده

و روضه حبی لایجف رطیبها

سقی سحب الوسمی غیطان ارضکم

و ان لم یکن طوفان عینی ینوبها

منازل سلمی شوقتنی کابه

و ما ضر سلمی ان یحن کئیبها

بکت مقله السعدی ما ذکرالحمی

واطیب ما یبکی ادیار غریبها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.