باقی مفردات

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست

تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟

از روی نکو صبر نمی‌شاید کرد

لیکن نه به اختیار می‌باید کرد

می‌شنیدم به حسن چون قمری

چون بدیدم از آن تو خوبتری

و رب غلام صائم بطنه خلا

و میزانه من سؤ فعلته امتلا

علیک سلام الله ما لاح کوکب

و ما طلعت زهر النجوم و تغرب

و کل بلیغ بالغ السعی فی دمی

اذا کان فی حی الحبیب حبیب

دع الجواری فی الدماء ماخره

ان الرواکد تحتاج المقاذیفا

سلام علیکم اهل بیت کرامه

و مقصد محتاج و مأمن خائف

و لو ان حبا بالملام یزول

لسمعت افکا یفتریه عذول

تبعته العیون حیث تمشی

و علی مثله من العین یخشی

تلتقی ارضا بأرض و بدیلا عن بدیل

انما یثقلنی من فضلکم قید الجمیل

کتبت لیبقی الذکر امم بعدی

فیاذا الجلال اغفر لکاتبه السعدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.